Podaci za identifikaciju

Podaci za identifikaciju

Delfin putovanja  d.o.o.

Karadjordjeva 20, Šabac

Tel / fax 015/344-800,  

www.delfinputovanja.com

Kako do nas?

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:

 • Naziv firme: DELFIN PUTOVANJA DOO ŠABAC
 • PIB: 106527857
 • Matični broj: 20623292
 • Šifra delatnosti: 7911
 • Ime i prezime ovlašćenog lica:   Snežana Hadžiefendić
 • Podaci o sedištu firme: DELFIN PUTOVANJA DOO ŠABAC,
  Karađorđeva 20, 15000 Šabac
 • Opština: Šabac
 • Broj licence: OTP: 64/2013
 • Broj polise: 30000001006
 • Broj telefona/faxa: 015/344-800
 • E-mail: delfinputovanja1@gmail.com
 • Obveznik PDV-a: NE

 

Podaci o računu u banci:

 • SBERBANK: 285-2531000000066-28